Obecny program OczyszczalniNowy ład medialny

Chcemy opisać i zrozumieć ład medialny w Polsce, a następnie zaproponować założenia nowej architektury medialnej, korzystając z najnowszych badań naukowych i doświadczeń innych państw.

Dorota Głowacka
Koniec dyktatu wielkich platform?
Omówienie unijnego pakietu regulacyjnego „DSA-DMA” oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora medialnego
Pobierz plik PDF

Podsumowanie
Nowy ład medialny
Jakie będą media w nowej epoce?
Pobierz plik PDF

Materiały wstępne
Nowy ład medialny
Jakie będą media w nowej epoce?
Pobierz plik PDF

Specjalny program OczyszczalniWojna w Ukrainie –
konsekwencje w Polscenowe podziały, nowa solidarność?

Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie. Polska musi zaadaptować się do nowej sytuacji politycznej, szybkiego napływu uchodźców, a także przygotować się na rozwojowe i gospodarcze konsekwencje wojny. Jakie polityki publiczne będą do tego potrzebne?

Rekomendacje
Budowanie bezpiecznego partnerstwa
Jakie polityki publiczne w obliczu wojny w Ukrainie
Pobierz plik PDF

Raporty Oczyszczalni

Jarema Piekutowski
Mapa polskich różnic
pierwsza część prac Oczyszczalni 2020
Pobierz plik PDF

Nie jesteśmy bezradni wobec polaryzacji
Bilans projektu Oczyszczalnia 2020
Pobierz plik PDF

Jakub Wygnański
Inny pomysł na demokrację
analiza
Pobierz plik PDF

Podcast OczyszczalniInny pomysł na demokrację

„Inny pomysł na demokrację” to rozmowy z oddechem o polityce i społeczeństwie. Rozmawiamy o sprawach, które zmieniają nasze życie publiczne. Szukamy świeżych spojrzeń i inspiracji, wysłuchujemy różnych perspektyw, by uchwycić to, co unika nam w politycznej bieżączce. Podcast inspirowany jest projektem Oczyszczalnia, a nazwę zaczerpnęliśmy od analizy Jakuba Wygnańskiego „Inny pomysł na demokrację”Odsłuchaj podcast na stronie Więź.pl →

O Oczyszczalni

Oczyszczalnia jest prowadzonym według nowatorskiej metody procesem refleksji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Inicjatywę realizuje Laboratorium „Więzi” – personalistyczny, chrześcijański, niezależny i interdyscyplinarny think tank skupiony wokół środowiska „Więzi”. Pierwszym koordynatorem projektu był w latach 2017-2019 Jacek Cichocki. Oczyszczalnia łączy metody warsztatowe, seminaryjne i wykładowe w procesie międzyśrodowiskowej refleksji, dla której punktem wyjścia jest najnowszy dorobek z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Owocem procesu w latach 2017–2019 był raport, dokumentujący rozwój projektu, a także zbierający najważniejsze rekomendacje dla polityk publicznych. W 2020 r. „Oczyszczalnia” przeszła w nowy tryb działania, oparty na rocznych programach tematycznych. Nowymi koordynatorami projektu zostali Zbigniew Nosowski i Konrad Ciesiołkiewicz.

Metody pracy

1

Interdyscyplinarna diagnoza wybranych kluczowych problemów społecznych, czyli
jak jest?

2

Wnikliwa analiza zachodzących procesów i najważniejszych trendów, czyli
dlaczego jest jak jest?

3

Opracowanie rekomendacji, czyli
co z tym zrobić?

4

Przygotowanie i publikacja tematycznego raportu Oczyszczalni.

5

Promowanie rekomendacji (i całego raportu) wśród opinii publicznej, w świecie mediów i polityki.

Koordynatorzy projektu

Bartosz Bartosik

Zbigniew
Nosowski

Współkoordynator
Oczyszczalni 2020

Zbigniew Nosowski

Konrad
Ciesiołkiewicz

Współkoordynator
Oczyszczalni 2020

Zuzanna Balcer

Zuzanna
Balcer

Sekretarz
Oczyszczalni 2020

Zbigniew Nosowski

Bartosz
Bartosik

Sekretarz
Laboratorium „Więzi”

Rada programowa

Rada Programowa to zespół ekspertek i ekspertów z różnych dziedzin, którzy biorą udział w bieżących pracach Oczyszczalni. Poza koordynatorami projektu wchodzą w jej skład:

  • Stanisław Barański – kierownik Działu Strategii i Analiz w PKN Orlen
  • Magdalena Bigaj – wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Z@sięg
  • Ewa Buczek – sekretarz redakcji kwartalnika „Więź”
  • Jacek Cichocki – Digital Economy Lab UW, Laboratorium „Więzi”
  • Witold Drożdż – Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska
  • Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – szefowa ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  • Karol Reczkin – doradca ds. publicznych w Orange Polska
  • Mateusz Szczurek – ekonomista regionalny Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na kraje UE